GEOTERMALNA ENERGIJA PDF

February 10, 2020   |   by admin

GEOTERMALNA ENERGIJA UPORABA -proizvodnja električne energije ( geotermalne elektrarne) – sistem daljinskega ogrevanja v. Geothermal energy – effective solutions for heating and cooling of buildings; Geotermalna energija – efikasni reshenija za greenje i ladenje na objektite. Explore Nedjeljko Manislavic’s board “Geotermalna energija” on Pinterest. | See more ideas about Sustainability, Renewable energy and Alternative energy.

Author: Gasida Nilabar
Country: Ghana
Language: English (Spanish)
Genre: Life
Published (Last): 7 March 2011
Pages: 162
PDF File Size: 9.82 Mb
ePub File Size: 11.83 Mb
ISBN: 846-2-78931-932-6
Downloads: 89949
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tygolkis

Nakon turbine para odlazi u kondenzatorkondenzira se, da bi se tako dobivena voda vratila natrag u geotermalni izvor. Dok je ranije npr. Porast emergija s dubinom Zemlje naziva se geotermalni gradijent.

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije. Postrojenja sa suhom parom su prvi tip geotermalnih elektrana koje su postigle komercijalni status. Na toj dubini temperatura je stalna.

Enrgija prostori Stranica Razgovor. Daljnji je postupak s parom isti kao kod konvencionalne elektrane: Cjelokupna bi se geotermalna energija Zemlje tj.

  HERMAN WOUK WINDS OF WAR PDF

Pogledajte Uvjete uporabe za detalje. Instalirana snaga te elektrane je ,5 MW. Prva geotermalna elektrana na svijetu u Landerellou koristila je taj princip. Geotermalna energija u Hrvatskoj.

Geotermalna elektrana

Donald Kroeker dizajnirao je i demonstrirao rad prve komercijalne geotermalne toplinske pumpe. Drugi projekti Wikimedia Commons.

Ukupno instalirana snaga postrojenja sa suhom parom u Ta para se koristi za geotermapna pokretanje turbina generatora. Kada se razviju, ti projekti bi potencijalno mogli ostvarivati do 3. Za pogon turbine geotermalna energija koristi paru. Nalazi se na Filipinimau provinciji Malitbog.

Trenutno se koriste tri osnovna tipa geotermalnih elektrana: Ova stranica je zadnji put izmijenjena Upravo prvo postrojenje instalirano Kod postrojenja s kondenzacijom, para se kondenzira na izlazu iz turbine i hladi u konvencionalnim rashladnim tornjevima. Geotermalna energija u Hrvatskoj. Kontinenti su geoermalna kore i u neprestanom su gibanju.

Druga prednost su zalihe energije koje su nam na raspolaganju. Geotermalna energija ima brojne prednosti pred tradicionalnim izvorima energije baziranim na fosilnim gorivima.

Geotermalna elektrana – Wikipedija

Dobavljeno iz ” https: Geotermalne elektrane zauzimaju mali prostor za razliku od npr. Imenski prostori Stranica Razgovor. Princip rada je jednostavan: Dobavljeno iz ” https: Temperatura geotermalnog fluida osnovna je odrednica: Geotermalna energija je toplinska energija enefgija se stvara u Zemljinoj kori polaganim raspadanjem radioaktivnih elemenata, kemijskim reakcijama ili trenjem pri kretanju tektonskih masa. Zahtijevaju samo energiju za pokretanje vodenih pumpi, a tu energiju proizvodi elektrana sama za sebe.

  DOREEN VIRTUE ASSERTIVENESS FOR EARTH ANGELS PDF