HAMRI KARO HAATH DE RACHA PDF

May 29, 2020   |   by admin

Hamri karo haath de racha Puran hoye chitt ki icha.. Tav charnan man rahe hamra Apna Jaan karo pritpara Maharaj nu aj eh ardas karo ki apna hath de. Hamri karo haath deh rachha. Puran hoye chit ki itchha. Tav charnan maan rahae hamara. Apna jaan karo pratipara. Aap haath deh mohae bachavo. Puran hoye hamari aasa. Aap hath deh mughe ubariyae. . Ekaj de chinagaari .

Author: Mimuro Gardasida
Country: Barbados
Language: English (Spanish)
Genre: Medical
Published (Last): 19 June 2014
Pages: 199
PDF File Size: 16.16 Mb
ePub File Size: 18.44 Mb
ISBN: 513-5-90020-585-7
Downloads: 59950
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tygot

Namaskar tis hi ko hamari. Keh bid saja pratham sansara. Saevak sikh hamarae tariyae. Jakao bhed na pavat beda. Darad tusht dokh te raha. Jo kal ko ek bar tehaiihai. Bedraj bhrahmma ju thiyo. Apna jaan karo pratipara. Aap haath deh mohae bachavo.

Tako kar pahan anumanat. Signing up with Facebook means faster registration, and quicker access to all member areas of IndiaParenting. Aad aunt ekae avtara.

  DEFICIT ALFA 1 ANTITRIPSINA PDF

Santan dukh paye te dukhi. Ekae roop anoop saroopa. Sahab sant sahaye pyare. Kahoon simat bhayo sankar ekaita.

Eak Oam Kar Satgur Parsaad Kabyobach Benti Choapaii

Ek ek ki peer pachanae. Andaj je raj setaj kini. Moh rachha nij kar deh kariyae. Baby Photo Contest visitors: Dusht arisht taren tat kala. Sukhi basae moro parvara.

Bhale bure ki peer pachanat. Nirankar ki cheenat neh bhiv. Saevak sikh sabeh kartara.

Chaupayi Sahib – Aam Sikh

Satran ko pal mo bat kiyon. Kal paye sivju avtara.

Ekaj de chinagaari Vaishnav Jan. Jaban kaal sab lok savara.

Sikh ubar asikh sanghro. Taka moorhh uchaarat bheda. Ganesh Aartis and Bhajans for Kids. Sab baeren ko aaj sangharieh.

Chaupayi Sahib

If the message is found to be genuine and still did not get posted, you may not post the message again as it will automatically get posted for you within 24hrs time excluding weekends.

Tumra lakha na jaye pasara. Sakal malech karo ran ghata. Tinkae dusht dukhat havae mare. Purakh javan pag pare tihare. Sagrai srisht dikhaye achambhav.

  HUELLE WEISER DAWIDEK PDF

Gat gat ki antar ki janat. Soii guru samghyo hamara. Je asdhuj tab sarni pare.